Telefon: +381 11 30 47 187, +381 63 222 677. E-mail: info@prezenta.rs

Uslovi korišćenja opreme i uređaja

Prilikom iznajmljivanja opreme i uređaja, Korisnik usluga potpisuje Ugovor o iznajmljivanju gde su sadžane osnovne obaveze korisnika: cena, mesto i vreme preuzimanja ili dostavljanja opreme i uslovi korišćenja opreme.

Obaveze korisnika tokom korišćenja uređaja za vreme iznajmljivanja:


1. Da se bez izuzetka pridržava propisanih uslova eksploatacije opreme u skladu sa uputstvima za povezivanje.


2. Da se obezbedi ambijent u kome će biti smeštena oprema:
- temperatura vazduha 10-40C,
- relativna vlažnost vazduha od 10-90%,
- zaštita od direktnog sunčevog zračenja,
- zaštita od prašine, duvanskog dima i kondezujuće vlage,
- zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja.


3. Da obezbedi stabilan izvor napajanja (varijacija napona max.10%, varijacije učestalosti max.30%).


4. Da opremu poveri na korišćenje licima obučenim za to i da ih pre prve upotrebe upozna sa uslovima korišćenja opreme.


U slučaju nepravilnog, nemarnog ili neopreznog korišćenja (mehaničkog oštećenja; polivanja tečnostima; otvaranja od strane neovlašćenog lica; oštećenja garantnih nalepnica; gubljenja delova opreme i sl.) kao i za kvarove nastale prilikom korišćenja iznajmljene opreme, troškove popravke snosi KORISNIK USLUGA.


Vama na usluzi!