Telefon: +381 11 30 47 187, +381 63 222 677. E-mail: info@prezenta.rs

IZNAJMLJIVANJE OPREME ZA SIMULTANO PREVOĐENJE

Konferencije i druga masovna događanja sa internacionalnim učešćem, praktično su nezamislive bez simultanog prevođenja, posebno ukoliko je reč o dešavanjima u kojima participiraju učesnici sa različitih govornih područja. Multijezično simultano prevođenje je veoma kompleksan proces koji zahteva izuzetno sofisticiranu opremu i apsolutno poznavanje svih aspekata pomenutog procesa.


Kao lider u ovoj oblasti, u mogućnosti smo da pokrijemo više od deset nezavisnih skupova na različitim lokacijama ili najmanje jedan kompleksan događaj sa maksimalno osam jezika, dok na specijalne zahteve možemo da odgovorimo i bez bilo kakvih restrikcija.

usluga