Telefon: +381 11 30 47 187, +381 63 222 677. E-mail: info@prezenta.rs

IZBOR ODGOVARAJUĆEG PROJEKTORAKako odabrati odgovarajući projektor?

Multimedijski data i video projektori se trenutno proizvode u nekoliko različitih tehnologija. Pa tako razlikujemo DLP projektor (Digital Light Processing), LCD projektor (Liquid Crystal Display), LCOS projektor (Liquid Crystal on Silicon) idr. Zavisno o izvoru svetlosti delimo ih na projekore sa standardnim lampama (UHP, Metal Halid) i LED lampama.

projektor

Projektor prema nameni može biti projektor za prezentacije (data projektor) ili projektor za kućni bioskop (home cinema projektor). Prilikom izbora odgovarajućeg modela potrebno je obratiti pažnju prvenstveno na jačinu svetla (osvetljaja), rezoluciju i format slike.


REZOLUCIJA I FORMATI SLIKE

Zavisno o nameni projektori koriste različite formate slike. Za prezentacijske (data) projektore je karakterističan format slike 4:3 što odgovara slici na monitoru ili klasičnom TV prijemniku. Prilikom projektovanja DVD ili BluRay video signala na projektoru odnosno za kućni bioskop se koriste projektori 16:9 (HDR formata). DVD format koristi wide rezolucije (852x480), HDReady (1280x720) ili FullHD (1920x1080) piksela. Za gledanje današnje digitalne televizijske slike će zadovoljiti projektor u HD Ready rezoluciji odnosno sa 720 horizontalnih linija. Ukoliko imate kvalitetniji satelitski prijemnik ili BluRay moguće je da ćete radije potražiti projektor sa Full HD rezolucijom.


The height of the projection screen should be approximately equal to 1/6th of the distance from the screen to the last row of seats. This is to ensure that everyone in the audience can read text and see the detail in the projected image. Ideally, the first row of seats should be approximately 1.5 times the screen height away for professional applications. For home cinema applications, this is twice the height. The bottom of the of the screen should be about 125 cm above the floor in professional applications to ensure that people in the last row can comfortably see the projected image. For home cinema installations the bottom of the screen should be between 60 and 90 cm above the floor. Although these ground rules will give you a good indication of the ideal size, you also have to take the height of the ceiling into account. Often the height of the ceiling limits your maximum screen height.

rezolucija

Rezolucija projektora označava prirodnu (native) rezoluciju merenu u obliku množenja broja horizontalnih i vertikalnih pixela. Veća rezolucija omogući će detaljniji prikaz slike. U slučaju data projektora je to prilično važno ukoliko često koristite tabularne podatke, sheme i druge grafičke materijale. U svakom slučaju a pogotovo kod izbora data projektora, idealno je odabrati projektor čija rezolucija odgovara irealnoj rezoluciji vašeg računara. Na taj način neće dolaziti do gubitaka zbog kompresije ili ekspanzije slike i ona će biti najvećeg kvaliteta. Ukoliko će se više korisnika služiti sa projektorom, najbolje bi bilo odabrati standardnu XGA (1024x768) kao “nativn” rezoluciju koja je danas najčešće zastupljena. U posljednje vrijeme sve češći su projektori sa WXGA (1280x800) rezolucijom kako bi pratili razvoj LCD monitora u prenosnim računarima.


JAČINA SVETLA PROJEKTORA

Snaga projektora zavisi od vrednosti jačine svetla i kontrasta projektora. Izbor odgovarajuće snage projektora zavisi najčešće o intenzitetu osvetljenosti prostorije i veličini platna. Prikazana je preporučena tablica zavisnosti platno/intenzitet svetlosti/jačina. Za konkretniji izračun pogledajte primer niže.


Što je veći intenzitet pozadinske rasvete biće potreban projektor viših vrednosti jačine svetla i kontrasta. Ne zaboravite da je dnevno svetlo puno neprihvatljivije za projekciju od veštačkog svetla. Jeste li u mogućnosti zamračiti prostoriju ili ona mora biti normalno osvetljena? Najčešći problem kod edukacijskih ustanova gde je neophodno normalno osvetljenje prostorije. Takođe je bitna i veličina platna odnosno projektovanje slike. Intenzitet svetlosti projektovane slike slabi sa povećanjem dijagonale slike. Što je projektor udaljeniji od platna to je veća slika, ali se gubi više svetlosti. Intenzitet svetla opada sa kvadratom rastojanja.


Primer proračuna potrebne jačine projektora

Postavke: prosečna veličina auditorija 25, potrebna širina platna od 200 cm, koristiće data projektor odnosno platno formata 4:3, površina platna je 2m x 1.53m = 3.06 m2, platno je od MateWhite materijala (Gain 1.0) sa prosečnom refleksijom 85%.


Pretpostavka je da vam je potreban projektor od 3000 ANSI lumena. Podelite snagu projektora sa površinom platna i oduzmite gubitak svetlosti zbog refleksije platna kako bi dobili jačinu svetlosti na platnu u Lux-ima.


3000 : 3,06 = 980 x 85% = 833Lux

Okvirno osvetljenje prostorije: Učionica sa prigušenom rasvetom 300-400 Lux Učionoca sa normalnim osvetljenjem 400-500 Lux (preporučujemo da izmerite stvarnu jačinu svetlosti sa instrumentom).

Za kvalitetnu sliku dobijena jačina svetlosti bi trebala biti veća od intenziteta osvetljenja prostorije za 60 do 100%.


MONTAŽA PROJEKTORA


Prilikom montaže projektora na plafon potrebno je izmeriti udaljenost od projektora do platna. Zavisno o veličini platna koje koristimo udaljujemo projektor koliko je potrebno da projektovana slika ispuni platno. Udaljenost je moguće izračunati i upotrebom kalkulatora projekcije. Po vertikalnoj osi bilo bi najbolje da je projektor iznad ravnine gornje ivice platna za cca 1/6 udaljenosti (zavisno o specifikacijama samog projektora), tako da nema potrebe za ispravljanjem "keystone" efekta. Takođe je potrebno paziti da ne zaklonimo dovod vazduha za hlađenje projektora. Ukoliko je projektor izvan dohvata poželjno je postaviti sklopku za prekid napajanja projektora. Postavlja se iz razloga sigurnosti i manje potrošnje električne energije. Ukoliko Vam je potrebna profesionalna montaža projektora, molimo da nas kontaktirate.

montaza

KEYSTONE KOREKCIJA


Ukoliko se projektor ne nalazi pod uglom od 90 (vertikalno) u odnosu na platno doći će do deformacije projektovane slike. Slika nije pravougaonog oblika već nastaje trapezoid zavisno da li je pomak na horizontalnoj ili vertikalnoj osi. Ispravljanje trapezoidne slike se vrši keystone korekcijom koja može biti optička i digitalna. Najčešće projektori nude obe vrste s obzirom da je optička kvalitetnija, ali najčešće ne i dovoljna. Digitalan keystone podrazumeva kompresiju proširenog dela projektovane slike i rezultira manjim zamućenjem ispravljenog dela slike. Keystone korekcijom je moguće 'ispraviti' sliku pri pomaku projektora po vertikalnoj i horizontalnoj osi. Ukoliko nije nužno, preporuka je izbegavati keystone korekciju odnosno postaviti pojektor vertikalno na projekcijsko platno.

keystone korekcija

KVALITET VIDEO SLIKE


Ukoliko tražite projektor za kućni bioskop tražite projektor sa visokim vrednostima kontrasta, odličnim spektrom boja, visokom uniformnošću slike, digitalnim ulazima, sa progressive scan tehnologijom i nativ 16:9 formatom slike. Projektori za kućn bioskop najčešće koriste DLP ili LCOS tehnologiju s obzirom da one omogućavaju izuzetno visoke vrednosti kontrasta I u mogućnosti prikazati potpuno crnu boju. Drugi važan element je Progressive scan tehnologija bez koje uređaj skenira svaku drugu horizontalnu liniju i zatim ispočetka. Problem nastaje kod prikaza pokreta (npr.lopta) gdje je pomak brži od skeniranja. Pri tome nastaju artefakti (sene) oko pokretnih tela. Progressive scan omogućuje skeniranje svih linija odjednom, odnosno koristeći internu memoriju projektor uparuje linije i slike. Tako da su linije predmeta u pokretu poravnane i pokret je pravilno prikazan.


IZBOR KONEKCIJE


Za spajanje projektora na video uređaje možete koristiti analogne ili digitalne tipove konekcija. Za analogni video je najkvalitetnija komponentna konekcija. Komponentni signal koristi iste kablove kao kompozitni samo što video signal prenosi putem tri kabla. Y, Cr, Cb, ili Y, Pb, Pr, ili crveni, zeleni, plavi kabl. Ovakav način konekcije daje daleko bolju kvalitetu slike od S-Video konekcije ili pak najlošije kompozitne konekcije (samo jedan kabl). HDMI je trenutno najkvalitetniji, potpuno digitalni standard prenosa audio i video signala. Standard koji bi trebao zameniti postojeće video konekcije. Za razliku od analognih konekcija nema gubitaka na kvaliteti signala zbog konverzije analogno-digitalno te uticaja kabla na fazni pomak signala što je najčešći uzrok 'šuma' na slici. Kod kvalitetnijih data projektora je takođe zastupljen HDMI kao zamena za VGA signal. Iako on pruža kvalitetniji prijenos od VGA signala kod data projektora to nije toliko izraženo kao kod video projektora.

izbor konekcije

Potrebno je znati da DVI i HDMI signal koriste HDCP (high definition content protection) piratsku zaštitu. Untar signala se prenosi programski 'ključ' koji omogućuje pravilnu komunikaciju između dva HDCP uređaja. Ukoliko ključ ne odgovara, slika će biti niskog kvaliteta (480P) ili se uopšte neće prikazati.

HDMI (high definition multimedia interface) konekcija kao i DVI, prenosi nekompresovani i potpuno digitalni signal. Zbog brzine prenosa od 5 Gbps i više sa novim standardima, bez kompresije se prenosi i najzahtjevniji HDTV signal. Takođe je moguće istim kabom preneti i višekanalni audio zapis, kompresovane formate; Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS EX i nekompresovani kao PCM audio (do 8 audio kanala, 192kHz, 24-bita). S obzirom da je HDMI dvosmerna konekcija, omogućuje međusobnu komunikaciju svih HDMI kompatibilnih uređaja što je preduslov za potpunu iskoristivost DTV (Digitalne Televizije). Omogućeno je automatsko, inteligentno upravljanje među AV uređajima (formati slike i zvuka i ostale informacije i naredbe). Sa HDMI je podržan i AV link kojim je moguće upravljati sa svim AV uređajima (npr. univerzalni daljinski upravljač za DVD, satelitska).